Kontakt

/Kontakt
Kontakt 2020-07-03T18:11:58+02:00

Ku mund të blini NurAiD II?

Për informata më të hollësishme ju lutemi të na kontaktoni me e-mail ose me telefon www.proxipharma.mk  info@proxipharma.mk

Proxi Pharma DOO Skopje

Address: St. Bukureshka 2b, 1000 Skopje email:
info@proxipharma.mk
Contact person: Nikolina Stefanovska

Phone number: +389 2 3060487,
+389 70 342 282

Web-site:
www.proxipharma.mk