Rreth nesh

/Rreth nesh
Rreth nesh 2019-12-15T13:47:45+01:00

Proxi Pharma është një kompani farmaceutike, e fokusuar në forcimin e shëndetit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së pacientëve. .

Ne jemi fokusuar në shpërndarjen më efikase dhe më cilësore, si dhe në marketingun dhe promovimin e produkteve farmaceutike.

Proxi Pharma është përfaqësues ekskluziv dhe distributor i NurAiD II MLC 901 për Maqedoninë (NurAid/NeuroAid), produkt ky i kompanisë MOLEAK product. www.moleac.com

Moleak është një kompani inovative, me seli në Singapur.

Kompania është përkushtuar në gjetjen e zgjidhjeve inovative për problemet shëndetësore të pacientëve. Rezultati i punës së kompanisë është mundësimi i produkteve me cilësi të lartë, me të cilat përmirësohet kujdesi për pacientët me atak cerebral në mbarë botën.

Për informata më të hollësishme ju lutemi të na kontaktoni me e-mail  ose me telefon